Úvodní stránka

Prohledat:

Rozšířené vyhledávání

KONCEPCE PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI


Posláním HZS je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Vzhledem ke skutečnosti, že poslání HZS zahrnuje plnění rozličných úkolů, HZS zabezpečuje i preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost. K zajištění jedné z nejdůležitějších částí problematiky preventivně výchovné činnosti (dále jen "PVČ"), to je výchovy dětí a mládeže, vydává HZS MSK koncepci, která obsahuje program Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, jehož náplň tvoří preventivní informace z těchto oblastí. Rovněž předkládá návrhy k zajištění personálních, materiálních a technických požadavků pro realizaci cílů stanovených v uvedených oblastí.
Účelem zpracované koncepce PVČ HZS MSK je vytvořit systém pro aplikaci programu Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a na jejím základě pak navázat spolupráci s významnou částí základních škol v Moravskoslezském kraji.


KONCEPCE PVČ - Vzdělávání žáků základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Příloha č. 1 - Témata hodin a časový rozvrh pro žáky I. stupně ZŠ

Příloha č. 2 - Témata hodin a časový rozvrh pro žáky II. stupně ZŠ

Příloha č. 3 - Průběh realizace preventivně výchovné činnosti na ZŠ v letech 2004 – 2005

Příloha č. 4 - Grafické schéma vazby mezi dvojicí aktivistů a koordinátorem

Příloha č. 5 - Grafické znázornění návaznosti kurzů

Příloha č. 6 - Harmonogram úvodního kurzu

Příloha č. 7 - Harmonogram lektorského kurzu

Příloha č. 8 - Přehled počtu aktivistů ...

Příloha č. 9 - Potřebný počet aktivistů ...

Příloha č. 10 - Seznam potřebné výstroje a pomůcek nezbytných k realizaci programu

Příloha č. 11 - Počty propagačních materiálů a finanční rozpočet

Příloha č. 12 - Způsob odměňování aktivistů

- pvč -