SEMINÁŘ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKATELE


Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje pořádá pro malé a střední podnikatele seminář na téma

"Základní povinnosti malých a středních podnikatelů
v oblasti požární ochrany, zejména prevence"

.

Datum konání: 11. října 2006
Začátek semináře: 9:00 hodin
Předpokládané ukončení: 12:00 hodin
Místo konání: budova Radnice města Ostravy, místnost č. 306
Prokešovo náměstí 8, OSTRAVA
Účastnický poplatek: zdarma

Program semináře:

  1. Úvod
  2. Statistika požárů v Moravskoslezském kraji
  3. Stavební řízení, kolaudace staveb a změny užívání z hlediska požární ochrany
  4. Základní povinnosti podnikajících fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany
  5. Diskuse k probraným tématům
  6. Závěr

V případě zájmu o uvedený seminář vyplňte přiloženou přihlášku a zašlete na níže uvedené elektronické adresy, popř. kontaktujte osobně nebo telefonicky uvedené příslušníky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje nejpozději do 6. října 2006.

por. Ing. Martin Pliska
tel.: 950 730 128
E-mail: martin.pliska@hzsmsk.cz
mjr. Ing. Věra Žídková
tel.: 950 730 120
E-mail: vera.zidkova@hzsmsk.cz

Seminář není určen pro odborně způsobilé osoby v oboru požární ochrany ani pro techniky požární ochrany.

Možnost občerstvení je zajištěna pouze běžným provozem bufetu v prostorách radnice.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
SE TĚŠÍ NA SETKÁNÍ S VÁMI!

 

Ke stažení: Pozvánka, Závazná přihláška