Proč si doma instalovat
hlásič požáru

 
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru. I nevhodně odložená cigareta či svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru dokáže proměnit byt v hořící past naplněnou toxickými zplodinami hoření.
Navíc české domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie).
 

Následky požáru lze významně omezit jeho likvidací v počátečním stádiu. Je prokázáno, že délka doby od vzniku požáru do jeho zpozorování je z hlediska jeho volného rozvoje zásadní. Při delší době volného rozvoje požáru přímo úměrně vzrůstá riziko ohrožení života a zdraví lidí i škod na majetku.

 

Nezbytným předpokladem pro rychlý a účinný protipožární zásah je především včasná detekce vznikajícího požáru.

 
Lidské smysly dokáží velice rychle rozpoznat rozvíjející se požár. Může se však stát, že k požáru dojde v době, kdy jsme mimo domov nebo uprostřed noci, když spíme. Navíc se s přibývajícím věkem citlivost lidských smyslů zhoršuje.
 

Při požárech v objektech určených pro bydlení jsou proto kromě dětí nejohroženější skupinou starší osoby. Ty mají mnohdy sníženou vnímavost vůči nebezpečí, a také již nedokáží na vzniklou situaci dostatečně pohotově reagovat.

 

Instalací autonomního hlásiče požáru lze podstatně zkrátit dobu do zpozorování požáru, čímž se minimalizují škody způsobené požárem.

 

Cena autonomního hlásiče požáru pro domácí použití se pohybuje u oficiálních prodejců podle typu hlásiče v řádech stokorun.

Uvážíme-li kolik životů a materiálních hodnot lze uchránit včasným zjištěním požáru, jedná se určitě o výhodnou investici.