Hlavní rizika charakteristická pro Moravskoslezský kraj

Přírodní rizika – živelní pohromy

 

Z hlediska působení

Typ mimořádné situace

Místo výskytu-lokalita

Geografická rizika

Rozsáhlé lesní požáry a požáry v nepřístupném terénu hustě obydlených částech

V  zalesněných velkoplošných katastrech (okresy Frýdek-Místek, Bruntál, Nový Jičín a Opava) a požárů v nepřístupném terénu vyplývající z existence chráněných krajinných oblastí (Beskydy, Jeseníky) včetně pralesní rezervace Mionší (Dolní Lomná – okres Frýdek-Místek) a v největších sídelních celcích měst nad 10 000 obyvatel (Hrubý a Nízký Jeseník , Beskydy, Jablůnkovsko,  Moravskoslezské Beskydy, jižně Hradec nad Moravicí).

Lavinová nebezpečí

V horských lokalitách (Jeseníky - okres Bruntál, zcela výjimečně Beskydy - okres Frýdek-Místek).

Povodeň

Vodoteč / sídlo

§    Opavice / Město Albrechtice, Opava / Karlovice, Široká Niva, Nové Heřmínovy, Krnov, Úvalno, Černý potok / Bruntál, Podolský potok / Rýmařov, Bystřice / Ondrášov, Čížina / Lichnic

§    Ostravice / Ostravice, Frýdlant nad Ostravicí, Baška, Frýdek - Místek, Paskov, Řepiště 

§    Petrůvka / Petrovice u Karviné, Olše / Karvina - Darkov, Karviná - Staré Město, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Verneřovice, Kopytov, Odra / Buhumín, Kopytov, Pudlov, Eunuch

§    Odra / Heřmánky, Loučky, Odry, Jeseník nad Odrou, Bernartice nad Odrou, Kunín, Hladké Životice, Petřvaldík

§    Opava / Skrochovice, Holasovice, Držkovice, Vávrovice, Opava, Velké Hoštice, Štítina, Kravaře, Dvořisko 

§    Odra / Stará Bělá, Polanka nad Odrou, Ostrava, Koblov

Zvláštní povodeň (destrukce vodního díla)

Nebezpečí zvláštní povodně hrozí v lokalitách  povodí Ostravice, od vodních děl - Šance, Morávka, Žermanice ad.  v okrese Frýdek Místek,  do povodí Odry v Ostravě až po  část  okresu Karviná, dále pod vodním dílem Těrlicko v okrese Karviná, a v obcích v povodí Moravice a řeky Opavy pod vodními  díly Kružberk v okrese Opava a Slezská Harta v okrese Bruntál. Přičemž největší hrozbou je destrukce hrází vodních děl a vznik průlomové vlny nebo vlny vzniklé přepadem vody přes přehradní hráze při sesuvech půdy, pohybech zemního podloží nebo v důsledku teroristického útoku.

Zemětřesení

Nebezpečí zvýšené seismické činnosti (nad 3° RS), přičemž potenciálně je celá oblast Moravskoslezského kraje oblastí ohroženou možným lokálním  zemětřesením a to (prostor / stupně):

§  Východně Bruntál - Krnov / 6º

§  Jihovýchodně Bruntál - Moravský Beroun / 4º

§  Východně Frýdlant / 6º

§  Zbytek okresu Frýdek-Místek / 4º

§  Východně Orlová / 6º

§  Zbytek okresu Karviná / 4º

§  Severozápadně Odry - Studénka / 4º

§  Severně Vítkov - Těchanovice / 6º

§  Zbytek okresu Opava / 4º

§   Celé město Ostrava (zejména Petřkovice, Hošťákovice, Koblov, Hrušov, Muglinov a Slezská Ostrava) /4º

Sesuv zeminy

Prostor

§   Mosty u Jablůnkova

§   břehy vodního díla Šance a Morávka

§   Haldy vytěžené hlušiny hlubinných dolů Karvinska a Ostravska

Únik metanu

Území města Ostravy, Karviné, Orlové a Frýdku-Místku  v prostorech důlní a těžební činnosti (na místech odstavených důlních děl)   

Klimatická rizika

Přívalové a dlouhotrvající deště

Hrozí ničivými účinky zvýšených průtoků a rychlostí vodních toků, následnými záplavami a sesuvy půdy (členité terény horských oblastí okresů Bruntál a Frýdek-Místek, lokality soutoků řek - město Ostrava, okres Karviná)

Bouřková činnost

Místa se zvýšeným výskytem úderů blesků, zpravidla jde o situování do oblastí vyšších zeměpisných poloh (obecně vrcholové partie Jeseníků a Beskyd) a oblastí výškové zástavby

Sněhové kalamity

Sněhové kalamity, které vznikají zpravidla z přívalových sněhových srážek, největší kalamitní dopad mají v horských oblastech (obvykle Jeseníky) na dopravní a komunikační trasy horských oblastí okresu Bruntál

Více informací zde. (prezentace "Co nás ohrožuje ?")