Hlavní rizika charakteristická pro Moravskoslezský kraj

Antropogenní havárie

 

Z hlediska působení

Typ mimořádné situace

Místo výskytu-lokalita

Průmyslové havárie

Únik a výbuch plynů, par, prachů

Objekty v prostoru  Bruntál, Krnov, Břidličná , Frýdek - Místek, Třinec, Hnojník, Ostravice, Horní Suchá, Stonava, Karviná, Bohumín, Havířov, Dětmarovice , Kopřivnice, Odry, Studénka, Nový Jičín, Mošnov, Bartošovice, Hodslavice , Opava, Komárov , Ostrava, Vítkovice, Martinov 

Požár pevných, kap., plyn. látek

Provozovatelé činností s vysokým požárním nebezpečím (dále jen VPN) podle § 4 odst. 3 zákona o požární ochraně viz příloha.

Únik radioakt. látek

Ohrožující jaderné elektrárny a jiná jaderná zařízení  v Moravskoslezském kraji nejsou.

Únik toxických látek

Jedná se především o  další objekty skladující  nebezpečné látky (viz příloha) amoniak, chlór v objektech (zimní stadiony, pivovary, koupaliště, sklady, masokombináty apod.) v prostoru měst Břidličná, Krnov, Frýdek - Místek, Paskov, Třinec, Bohumín, Stonava, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Studénka, Kopřivnice, Opava, Komárov, Ostrava, Martinov.

Dále pak o vybrané objekty provozovatelů spadající pod dikci zákona č. 59/2006 Sb. (viz Prevence závažných havárií a vnější havarijní plány)

Únik ropných produktů

Jedná se především o objekty skladující  ropné produkty a látky zejména čerpací stanice PHM v Moravskoslezském kraji, dále pak při dopravních,  železničních a průmyslových haváriích apod.

Dopravní havárie

Havárie v silniční dopravě

Největšími nositeli rizik v Moravskoslezském kraji jsou trasy evropského  silničního  komunikačního systému:

§  Mezinárodní silnice I/11 - E 75 (Bruntál - Opava - Ostrava - Český Těšín - Mosty u Jablunkova) a I/48 - E 462 (Nový Jičín - Frýdek-Místek - Český Těšín)

§  Hraniční přechod Bartultovice v okrese Bruntál z hlediska dopravního zatížení, přepravy nebezpečných látek a dlouhých dojezdových časů složek IZS.

§  Budoucí dálniční tah D 47 (Lipník n. B. - Ostrava - hranice s Polskem). Perspektivně jde o úseky  dálniční komunikační zátěže Rudná - Hrušov s přemostěním Odry v Ostravě (včetně části zv. “Svinovské mosty”) a  obousměrný tunel v délce 1080 m procházející k.ú. Klímkovice.

§  Silniční komunikace  Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Zlaté Hory, Krnov, Horní Benešov, Moravský Beroun ,Frýdek – Místek, Karviná, Český Těšín, Nový Jičín, Fulnek, Bílovec, Příbor, Opava, Kravaře, Hlučín, Ostrava.     

 

Havárie v železniční dopravě

Za rizikové lze v Moravskoslezském kraji  považovat  trasy evropské železniční sítě E 40 a E 65 :

§  Zvláště budovaný II. železniční tranzitní napříč okresy Nový Jičín, Ostrava a Karviná se zátěží osobní přepravy, přepravy nebezpečných látek a se specifikou železničního tunelu v  Jablunkovském průsmyku, mimoúrovňových tahů, mostů a velkonádražních a přípojných kolejišť (zejména železničních uzlů - Bohumín, Ostrava-Svinov, a hraničních  přejezdů Petrovice u Karviné a Mosty u Jablunkova).

§  Plánovaný železniční terminál Bohumín.

§  Propojení větví III. železničního koridoru (v úsecích Ostrava-Svinov – Český Těšín a Bohumín – Žilina - SR).

§  Železniční tratě a nádraží  Bruntál, Krnov, Milotice nad Opavou , Frýdek - Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Ropice, Bohumín, Chotěbuz, Dětmarovice, Suchdol nad Odrou, Studénka, Vepřovice, Opava , Ostrava.    

 

Havárie v letecké dopravě

Hustota letového provozu je úměrná celkovému osídlení Moravskoslezského kraje, odpovídá trase mezinárodního letového koridoru, týká se jí národní a mezinárodní  letecká doprava doplňovaná vojskovými přelety, účelovou leteckou dopravou bezpečnostních sborů, záchranných služeb, sportovními  a individuálními provozovateli letadel (Frýdlant nad Ostravicí), přičemž nebezpečné oblasti při startech a přistávání letadel jsou v okolí mezinárodního letiště Mošnov a záložního letiště Zábřeh u Hlučína.

(koridory letiště) Ostrava - Mošnov 

 

Havárie na energetických sítích

Zařízení a el.energetická přenosová síť  Ostrava, Šošovice a Lískovec. 

 

Potrubní dopravní havárie

Produktovody celorepublikového a vyššího významu v Moravskoslezském kraji nejsou, pouze plynovod s velmi vysokým tlakem v rámci Tranzitní předávací RS Děhylov .

Více informací zde. (prezentace "Co nás ohrožuje ?")