Aktuálně

Aktuální události
01.01.2009

Kliknutím zde se Vám zobrazí výpis aktuálních uzavřených událostí v Moravskoslezském kraji.

ID Datové schránky : spdaive

Nepřehlédněte


Na další stránce zvolte možnost POKRAČOVAT NA TENTO WEB.

Internetova prezentace Hasicskeho muzea mesta Ostravy
Odběry

Počet odběratelů: 1Úprava odběrů
Požár je ničivý živel přinášející škody na majetku, poškozující zdraví a mnohdy má za následek smrt lidí. Činnost podle požární poplachové směrnice a požárního evakuačního plánu si procvičil personál a žáci ZŠ v Ostravě – Michálkovicích.
webmaster30.05.2005, 07:41:00 Počet zhlédnutí ( 8278 )

Obsahové zaměření a formy preventivně výchovné činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva vychází ze současných legislativních norem a z potřeby dosažení znalostí a dovedností obyvatelstva k jeho chování při vzniku mimořádných událostí.

Ing. T.Hendrych06.04.2010, 12:59:00 Počet zhlédnutí ( 7144 )
picCelková připravenost pracovníků veřejné správy, právnických osob a podnikajících fyzických osob k plnění úkolů ochrany obyvatelstva neodpovídá současným požadavkům. Stupeň přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci je na nízké úrovni, protože neexistuje ucelený systém jeho přípravy a úroveň obecného podvědomí o její nutnosti.
webmaster12.08.2004, 09:31:00 Počet zhlédnutí ( 4518 )
V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako živelní pohromy, havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké materiální škody. Ke zmírnění následků těchto událostí přispívají zejména legislativní a organizační opatření, která přijímá každý vyspělý stát. Účinně mohou ke zmírnění těchto následků napomoci i samotní občané. Proto je důležité znát možná nebezpečí a chování při vzniku těchto událostí. Umět si poradit, ale i pomoci svým blízkým a sousedům.
webmaster05.04.2004, 00:32:00 Počet zhlédnutí ( 11695 )
Poslední aktualizace 09.04.2018 13:15:50 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2018 Všechna práva vyhrazena.