Kategorie

Vyhledávání Rozšířené vyhledávání

Kalendář akcí

< Listopad 2020 >
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Zobrazit akce

Žádné foto

Aktuálně

Aktuální události
01.01.2009

Kliknutím zde se Vám zobrazí výpis aktuálních uzavřených událostí v Moravskoslezském kraji.

ID Datové schránky : spdaive

Nepřehlédněte


Na další stránce zvolte možnost POKRAČOVAT NA TENTO WEB.

Internetova prezentace Hasicskeho muzea mesta Ostravy
Odběry

Počet odběratelů: 1Úprava odběrů

otaznik Ukrytí obyvatelstva v Moravskoslezském kraji se zabezpečuje ve všech obcích a městech. K ukrytí osob žijících a pracujících v obcích a městech budou využívány stálé úkryty a improvizované úkryty.
Stálé úkryty (SÚ) jsou ochranné stavby trvalého charakteru, které byly projektovány a postaveny tak, aby poskytly účinnou ochranu ukrývaných osob proti účinkům střepin, tlakové vlny, světelného záření i pronikavé radiace. Většina těchto úkrytů je vestavěná v obytných domech a jiných stavbách. Tvoří je stálé tlakově odolné úkryty a stálé protiradiační úkryty. Část těchto úkrytů je dvouúčelově využívaná. Otvory úkrytů lze hermeticky uzavřít. Jsou vybaveny odpovídajícím filtroventilačním zařízením s filtry pohlcujícími bojové otravné látky a radioaktivní prach a dalším technologickým vybavením a sociálním zařízením, umožňujícím pobyt ukrývaných osob v úkrytu po dobu až 3 dnů. Stropní konstrukce nad vestavěnými úkryty v budovách jsou stavebně provedeny tak, aby unesly váhu trosek zřícených budov. SÚ musí být bez ohledu na odolnost a umístění připraveny přijmout ve stanovených lhůtách osoby k ukrytí. Po vyhlášení válečného stavu se před vlastním přijetím osob zpohotovují podle zpracovaných postupů (harmonogramu zpohotovení) do 3 dnů odborně vycvičenými osobami (krytovými družstvy) znajícími ochranný provoz úkrytů. Doby zpohotovení jsou uvedeny v evidenci stálých úkrytů. Vyžaduje-li to situace, může být kapacita úkrytu překročena nejvýše o 20% . Údržbu a připravenost úkrytu k použití zajišťuje jejich majitel. Stálé úkryty, které byly vybudovány pro ochranu obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení, nelze z hlediska doby jejich zpohotovení a nerovnoměrného rozložení využít při nevojenském ohrožení.

Improvizované úkryty (IÚ) jsou vhodným způsobem upravené podzemní nebo i nadzemní prostory ve stavbách. Budují se k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě krizového stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálé úkryty. Vhodnými prostory pro zřízení improvizovaných úkrytů jsou podzemní prostory v budovách nebo prostory částečně zapuštěné pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy. Je vhodné, aby obvodové zdivo IÚ mělo co nejmenší počet oken a dveří s minimálním množstvím prací nutných pro úpravu (všeobecně platí: čím silnější je zdivo a zapuštění úkrytu pod úrovní terénu, tím kvalitnější je ochrana). Podlahová plocha pro ukrývanou osobu se volí do 1,5 m 2 , ochranný součinitel stavby (udává, kolikrát je úroveň radiace radioaktivního záření v úkrytu menší než úroveň radiace radioaktivního záření ve výšce 1m nad odkrytým terénem) by měl být větší než 50 . Součinitel ochrany stavby se určuje výpočtem. Doporučuje se, aby jeden IÚ neměl větší kapacitu než 50 ukrývaných osob. Úkryty musí mít vyřešeno větrání. Výběr vhodného prostoru ke zřízení IÚ se provádí v době míru. Úkryty se budují s využitím materiálních prostředků z místních zdrojů podle určených postupů do 5 dnů v těchto etapách:

  1. v první etapě se provádí vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávěru páry, plynu, vody, elektrické energie a příprava k příjmu ukrývaných osob;
  2. v druhé etapě se provádějí úpravy v úkrytu, zejména přívodu vzduchu, utěsnění, vnitřní a venkovní úpravy;
  3. ve třetí etapě se provádějí opatření ke zvýšení ochranných vlastností, zejména zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytů násypy a provedení opatření k nouzovému opuštění úkrytu.

Odpovědnost za provedení ukrytí na území obce a města

razitko Ukrytí na území obcí a měst (dále obec) se zabezpečuje a provádí v Moravskoslezském kraji podle zpracovaných plánů ukrytí obce. Plány ukrytí řeší konkrétní otázky ukrytí, to znamená konkrétní přidělení úkrytu pro jednotlivé osoby vzhledem na možnosti ukrytí v doběhových vzdálenostech do 500 m od místa bydliště a zajištění materiálu pro budování improvizovaných úkrytů apod. Odpovědnost za zpohotovení SÚ a IÚ mají starostové obcí, vedoucí právnických osob, ředitelé školských zařízení, podnikající fyzické a fyzické osoby, které vlastní SÚ a budovy určené plánem ukrytí ke zřízení IÚ. Ukrytí organizují orgány státní správy, samosprávy, právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby. Personálně zpohotovení úkrytů zabezpečují majitelé, uživatelé i jiné osoby.

info Kdo poskytuje informace o tom, kde se občané budou konkrétně ukrývat
Tyto informace může poskytnout pouze obecní úřad, který zabezpečuje ukrytí na území obce při výkonu státní správy, a to na základě jím zpracovaného plánu ukrytí a zaměstnavatel k ukrytí svých zaměstnanců.

Kdo vede a jaká se vede evidence úkrytů
Evidenci úkrytu vede Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (jeho územní odbory) a obecní úřady.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vede evidenci stálých úkrytů v kraji. Evidence úkrytů se zaznamenává v Evidenčních listech SÚ . Evidenční číslo úkrytu je přidělováno hasičským záchranným sborem kraje. Vlastníci stálých úkrytů jsou zahrnuti do havarijního plánu kraje . Evidence stálých úkrytů je upřesňována s vlastníky úkrytů.
Obecní úřad vede evidenci stálých úkrytů na území obce. Evidenční listy stálých úkrytů upřesňuje s hasičským záchranným sborem. Mimo to vede samostatně evidenci improvizovaných úkrytů . Pro každý prostor, který je vhodný ke zřízení IÚ se zpracovává Základní list improvizovaného úkrytu určeného k ukrytí obyvatel obce, dětí škol a zaměstnanců. Základní listy evidují obecní úřady, které přidělují improvizovaným úkrytům evidenční čísla. Základní list improvizovaného úkrytu obsahuje postup prací upravujících vybraný prostor na IÚ s materiálním zabezpečením.

Tiskový mluvčí23.12.2008, 01:17:55 Počet zhlédnutí ( 6177 )
Poslední aktualizace 12.10.2020 09:01:37 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2020 Všechna práva vyhrazena.