Aktuálně

Aktuální události
01.01.2009

Kliknutím zde se Vám zobrazí výpis aktuálních uzavřených událostí v Moravskoslezském kraji.

ID Datové schránky : spdaive

Nepřehlédněte


Na další stránce zvolte možnost POKRAČOVAT NA TENTO WEB.

Internetova prezentace Hasicskeho muzea mesta Ostravy
Odběry

Počet odběratelů: 1Úprava odběrů


 

ruce

 

Nouzové přežití je řešeno na základě zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a vyhlášky MV č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS a je rozpracováno v Plánu nouzového přežití jako součást havarijního plánu kraje. Je součástí hlavních opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných událostí a krizových situacích, kterými jsou zejména živelní pohromy, technologické havárie, epidemie a jiné.
Pro některé typy nepředvídatelných mimořádných událostí jsou připraveny prostředky k nouzovému přežití postiženého obyvatelstva, a to na centrální, krajské a územní úrovni. Na centrální úrovni jsou plánovány materiální základny humanitární pomoci (dále jen MZHP) s kapacitou pro 2550 osob, z toho v působnosti Ministerstva obrany (vyčleněné útvary Armády ČR) pro 1500 osob a v působnosti Ministerstva vnitra, resp. HZS ČR, pro 1050 osob.
Materiál nouzového přežití k využití u HZS ČR
V souladu s  Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 jsou vytvořeny u HZS ČR zásoby k zabezpečení nouzového přežití v tomto rozsahu :
ˇ          celkem 7 souprav MZHP,
ˇ          a to 5 souprav MZHP s kapacitou 150 osob ve skladech Základny logistiky Olomouc
ˇ          a 2 soupravy MZHP s kapacitou 150 osob ve skladech Záchranného útvaru HZS ČR .
Na krajské úrovni je plánováno u hasičských záchranných sborů krajů a ZÚ HZS ČR celkem 15 ks mobilních kontejnerů nouzového přežití.
Materiální základna humanitární pomoci - MZHP
MZHP je zařízení vytvářené za účelem zabezpečení základních životních potřeb (ubytování, ošacení, stravování, osobní hygiena, zdravotní a psychosociální pomoc) postiženému obyvatelstvu v případě vzniku mimořádné události, a to na nezbytně nutnou dobu.
Materiál nouzového přežití k využití u HZS Moravskoslezského kraje:
ˇ          Kontejner nouzového přežití pro 50 osob.
ˇ          Soupravy pro 20 osob k okamžitému použití, a to v počtu stanic HZS kraje,
ˇ          Soupravy pro 50 osob k následnému použití, a to v počtu územních odborů HZS kraje.
 Soupravy k okamžitému a následnému použití jsou uloženy pro stanice HZS v objektu skladu územního odboru HZS kraje.
Kontejner nouzového přežití.
Je určen pro 50 osob a slouží ke krátkodobému rychlému poskytnutí účinné a neodkladné pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí. Konstrukční řešení umožňuje dlouhodobý a nepřetržitý provoz v rozmezí teplot -30 až +50 oC. Skládá se s kontejneru a nafukovacího stanu vzájemně připojitelných v jeden celek.
Opatření nouzového přežití obyvatelstva
Plnění opatření nouzového přežití obyvatelstva se dosahuje realiza­cí systému opatření zapracovaných do havarijního plánu kraje ve formě plánu nouzového přežití, který obsahuje:
a)      nouzové ubytování,
b)      nouzové zásobování potravinami,
c)      nouzové zásobování pitnou vodou,
d)      nouzové základní služby obyvatelstvu,
Blažková Kateřina - Ing. K.Blažková28.01.2011, 13:43:00 Počet zhlédnutí ( 6985 )
Poslední aktualizace 09.04.2018 13:15:50 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2018 Všechna práva vyhrazena.