Aktuálně

Aktuální události
01.01.2009

Kliknutím zde se Vám zobrazí výpis aktuálních uzavřených událostí v Moravskoslezském kraji.

ID Datové schránky : spdaive

Nepřehlédněte


Na další stránce zvolte možnost POKRAČOVAT NA TENTO WEB.

Internetova prezentace Hasicskeho muzea mesta Ostravy
Odběry

Počet odběratelů: 1Úprava odběrů


 

kufr
 

Evakuace je jedním z nejúčinnějších a nejrozšířenějších opatření, která se používají při ochraně obyvatelstva před případnými následky hrozících nebo vzniklých mimořádných událostí.Provádí se z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování.

Orgánem pro řízení evakuace je pracovní skupina krizového štábu nebo povodňové komise, která organizuje evakuaci z míst shromažďování v evakuační zóně. Z míst shromažďování , ve kterých je prováděno soustředění evakuovaných osob je zabezpečováno jejich přemístění mimo ohrožený prostor do evakuačních středisek a přijímacích středisek, kde dochází k jejich evidování a rozdělování do míst přechodného ubytování.

Podle doby trvání se evakuační opatření realizuje jako :

ˇ        Krátkodobé, kdy hrozící krizová situace nevyžaduje dlouhodobé opuštění domova.

ˇ        Dlouhodobé, kdy krizová situace vyžaduje dlouhodobý, více než 24 hodinový pobyt
mimo místo trvalého pobytu obyvatelstva.

Z  hlediska způsobu realizace jde o :

ˇ        Evakuaci řízenou, kdy přestavitelé orgánů zodpovědných za řízení evakuace tento proces řídí a ovlivňují.

ˇ         nebo evakuaci samovolnou, při níž dochází k neřízenému přemístění osob a opuštění  ohroženého prostoru vlastními dopravními prostředky nebo pěšky.  

Varování, vyrozumění a informování obyvatelstva se provádí :

       Rotačními a elektronickými sirénami signálem VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. U elektronických sirén po signálu  následuje lokální doplňková informace o vyhlášení stavu nebezpečí, nařízení evakuace, způsobech jejího provedení a o chování obyvatelstva v jejím průběhu.

 Odborné zabezpečení evakuace :

-         zdravotnické zabezpečení cestou místních zdravotnických zařízení,

-         dopravní zabezpečení v součinnosti s místními autodopravci smluvně,

-      pořádkové zabezpečení prostřednictvím Policie ČR a obecních policií,

-         informační zabezpečení místními sdělovacími prostředky. 

V případě, že dojde ke  zničení obydlí v evakuačních prostorách, provede se postupně ubytování a zabezpečení evakuovaných  osob na území celého kraje na základě Plánu nouzového přežití obyvatelstva

 


Pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu plánovat a zabezpečovat úkoly ochrany obyvatelstva s plným využitím připravených opatření pro řešení následků mimořádných událostí nevojenského charakteru.

Úkoly evakuace:

  1. Plánovat krátkodobé vymístění obyvatelstva bezprostředně za hranice předpokládaných účinků chemických látek, účinků průlomových vln a záplavových oblastí,

  2. Evakuaci plánovat jako částečnou pro zvláštní skupiny osob vyžadujících zvýšenou péči,

  3. Zajistit návaznost evakuačních opatření na nouzové ubytování a stravování, popř. na humanitární pomoc,

  4. Řízení evakuačních opatření zabezpečovat ustavenými krizovými štáby na jednotlivých stupních.

Ing. T.Hendrych29.03.2010, 10:27:00 Počet zhlédnutí ( 5031 )
Poslední aktualizace 09.04.2018 13:15:50 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2018 Všechna práva vyhrazena.