Aktuálně

Aktuální události
01.01.2009

Kliknutím zde se Vám zobrazí výpis aktuálních uzavřených událostí v Moravskoslezském kraji.

ID Datové schránky : spdaive

Nepřehlédněte


Na další stránce zvolte možnost POKRAČOVAT NA TENTO WEB.

Internetova prezentace Hasicskeho muzea mesta Ostravy
Odběry

Počet odběratelů: 1Úprava odběrů

Poskytování informací

HZS MSK postupuje při poskytování informací žadatelům o informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví závazný postup. HZS MSK je povinen poskytnout informace každé právnické a fyzické osobě, která o to ústně, písemně případně telekomunikačním prostředkem požádá.

O příslušné informace lze požádat na kontaktním místě:

ČR - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
70030 Ostrava - Zábřeh
E-mail: podatelna@hzsmsk.cz

Kontaktními místy jsou také sídla územních odborů HZS MSK.

Žádost je podána dnem, kdy ji HZS MSK prokazatelně obdržel.

Žádosti o informace vyřizuje tiskový mluvčí HZS MSK: por. Mgr. Petr Kůdela, tel.: +420 950 730 039, fax: +420 950 730 415, e-mail: petr.kudela@hzsmsk.cz.

Odvolání
Pokud povinný subjekt žádosti o informaci, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí krajského ředitele, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání písemnou formou u HZS MSK (krajské ředitelství ) do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Není-li odvolání vyřízeno autoremedurou, rozhoduje o odvolání nejblíže vyššího stupně nadřízený subjekt, kterým je MV - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Vyřizování stížností a podnětů
Postup při vyřizování stížností se řídí § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podání ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., se vyřizují způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem č. 500/2004 Sb. Stížnosti přijímají po celý pracovní týden v době od 7.00 do 15.30 hodin podatelna krajského ředitelství, sekretariát odboru prevence a sekretariáty územních odborů. V pondělí a ve středu v době od 15.30 do 17.00 hodin přijímají stížnosti sekretariát krajského ředitelství a sekretariáty územních odborů.

Místo podání
Všechny písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty a jiná dožádání občanů lze podávat na podatelně krajského ředitelství a sekretariátech jednotlivých územních odborů.

Územní odbor Ostrava
Územní odbor Bruntál
Územní odbor Frýdek-Místek
Územní odbor Karviná
Územní odbor Nový Jičín
Územní odbor Opava

webmaster15.04.2009, 08:02:00 Počet zhlédnutí ( 4311 )
Poslední aktualizace 09.04.2018 13:15:50 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2018 Všechna práva vyhrazena.