Aktuálně

Aktuální události
01.01.2009

Kliknutím zde se Vám zobrazí výpis aktuálních uzavřených událostí v Moravskoslezském kraji.

ID Datové schránky : spdaive

Nepřehlédněte


Na další stránce zvolte možnost POKRAČOVAT NA TENTO WEB.

Internetova prezentace Hasicskeho muzea mesta Ostravy
Odběry

Počet odběratelů: 1Úprava odběrů

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30
IČ: 70884561
DIČ: není plátce

ID datové schránky: spdaive
Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou - krajským ředitelem
Bankovní spojení : Česká národní banka, pobočka Ostrava, č.ú. : 19-1933881/0710


 

Hasičský záchranný sbor České republiky byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, kde jsou vymezeny úkoly, práva a povinnosti Hasičského záchranného sboru ČR.
Základním posláním Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) je chránit životy a zdraví obyvatel, majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.
Působnost HZS MSK je dále vymezena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
HZS MSK vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany. Z hlediska hospodářskoprávního je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou

Tiskový mluvčí06.10.2011, 09:39:00 Počet zhlédnutí ( 5439 )
Poslední aktualizace 09.04.2018 13:15:50 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2018 Všechna práva vyhrazena.