Aktuálně

Aktuální události
01.01.2009

Kliknutím zde se Vám zobrazí výpis aktuálních uzavřených událostí v Moravskoslezském kraji.

ID Datové schránky : spdaive

Nepřehlédněte


Na další stránce zvolte možnost POKRAČOVAT NA TENTO WEB.

Internetova prezentace Hasicskeho muzea mesta Ostravy
Odběry

Počet odběratelů: 1Úprava odběrů

Topná sezóna

Prevence24.03.2011, 11:29:00

Jako každý rok se blíží topná sezóna a s ní i nebezpečí vzniku požárů sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech. Že se nejedná o planou hrozbu, potvrzuje i statistika Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kdy od komínů a topidel vzniklo od začátku roku 2010 v Moravskoslezském kraji již 48 požárů.

Hlavní příčinou vzniku požáru bývá zanedbaná údržba komínového tělesa, protože i malé nečistoty v komíně mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým. Nezapomínejte proto na pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně jako na kontrolu technického stavu komínu odborníky - kominíky!

A co taková pravidelná údržba komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv obnáší? Dle nového Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabude účinnosti 1. ledna 2011 je povinností majitele nemovitosti zajistit čištění spalinové cesty za období jednoho roku, a to:

  • u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW
    • při celoročním provozu - 3x
    • při sezónním provozu - 2x (nejlépe před a po skončení topné sezóny)
  • u spotřebičů na pevná paliva nad 50 kW - 2x
  • u spotřebičů na plynná paliva - 1x

Čištění komínů u spotřebičů na pevná paliva do zmíněných 50 kW včetně lze provádět svépomoci podle návodu výrobce, přesto je lepší spolehnout se na kominíky.

Dále je povinností majitele nemovitosti zajistit kontrolu spalinové cesty odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW, kapalná a plynná paliva jedenkrát za rok, u spotřebičů na pevná paliva nad 50 kW dvakrát ročně.

Dále se provádí revize spalinové cesty odborně způsobilou osobou např. před uvedením spalinové cesty do provozu, před výměnou nebo novou instalací nového spotřebiče, nebo hodláte-li změnit druh paliva.
 
O provedené revizi, kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu, která je důležitá nejen pro uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.

 

A co když dojde k požáru v komíně?
V případě hašení požáru sazí, haste takovýto požár shora (tj. vymetacím otvorem nebo ze střechy do komína) suchým pískem (NIKDY NE VODOU!), kdy zkusíte obhodit vnitřní stěny komínového tělesa malým množstvím písku po lopatkách.

Pozor! Při použití většího množství písku může dojít k roztržení komína nebo při jeho zasypání až po sopouch k natlakování kouřovodu a k jeho výbuchu, případně i k výbuchu tepelného spotřebiče. Místo písku je možné použít i hasicí přístroj práškový nebo sněhový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).

Snažte se jednat v klidu a s rozvahou. Co nejdříve oznamte požár na tísňovou linku 150 nebo 112.
Při hašení nikdy nejednejte riskantně!
.

 

Nejdůležitější je život a zdraví, teprve potom majetek!!!
 


 Do konce roku 2010 je platná vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

Poslední aktualizace 31.05.2018 10:34:54 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2018 Všechna práva vyhrazena.